ความสำคัญของโภชนาการ 2024

ความสำคัญของโภชนาการ
โภชนาการ หมายถึง กระบวนการที่ร่างกายได้รับสารอาหารจากอาหารที่เรากินเข้าไป นำไปใช้ในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้างพลังงานให้กับร่างกาย โภชนาการที่ดีจึงมีความสำคัญต่อร่างกายของเรา ดังนี้

1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

โดยเฉพาะในเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น ที่ต้องการสารอาหารครบถ้วนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สมอง และสติปัญญา

2. ช่วยให้มีสุขภาพดี

ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการ ช่วยให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภูมิต้านทานโรคดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ

3. เพิ่มพลังงาน

ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารที่เพียงพอ ช่วยให้มีแรงทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

4. ช่วยให้อารมณ์ดี

สารอาหารบางชนิดมีผลต่ออารมณ์ เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 แมกนีเซียม วิตามินบี

5. ช่วยให้มีรูปร่างสมส่วน

การกินอาหารที่ดีและออกกำลังกายควบคู่กัน ช่วยให้ควบคุมน้ำหนักและรูปร่าง

6. ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ส่งผลต่อความสุข ความมั่นใจ และความสำเร็จในชีวิต

หลักการโภชนาการที่ดี

กินอาหารครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
กินผักและผลไม้ให้เพียงพอ
เลือกกินอาหารที่มีไขมันต่ำ
เลือกกินอาหารที่มีน้ำตาลน้อย
เลือกกินอาหารที่มีเกลือโซเดียมน้อย
ดื่มน้ำให้เพียงพอ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
การกินอาหารที่ดี เป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดี ช่วยให้มีชีวิตยืนยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข